Delivery & payments

delivery

Yleiset sopimusehdot

01.04.2020

Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa SisäilmaCenter Oy:n ja asiakkaan välisissä tavaroiden tai palveluiden toimituksissa ellei SisäilmaCenterin ja asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Erityiset ehdot

Koska tämän verkkosivun (www.pintadesi.fi) tuotteet ovat hygieniatuotteita, tuotteita ei kosketa kuluttajansuojalain mukainen palautusoikeus.

Hinnat

Tuotteiden ja palveluiden hinnat määräytyvät SisäilmaCenterin kulloinkin antamien suullisten tai kirjallisten tarjousten perusteella. Hintoihin lisätään voimassaolevat arvonlisävero ja muut lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja maksut niiden voimaantulohetkestä lukien. Introairilla on oikeus vapaasti muuttaa tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelua.

SisäilmaCenter Oy:n vastuu ja vastuunrajoitukset

Introairin vastuu koskee ainoastaan toimitetun tavaran tai palvelun laatua ja sen ominaisuuksia. SisäilmaCenterin vahingonkorvausvelvollisuus tavarassa tai palvelussa olevasta vahingoista rajoittuu ao. tilauksen arvoon. SisäilmaCenter on ensisijaisesti oikeutettu korvaamaan virheellisen suorituksen virheettömällä suorituksella.
SisäilmaCenter ei siten vastaa:
– Välillisistä ja epäsuorista vahingoista
– Vahingoista kolmannelle osapuolelle
– Vahingoista, jotka asiakas on aiheuttanut tavaroiden käsittelyn, kuljetuksen ja/tai varastoinnin yhteydessä
– Vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden ohjeiden vastaisesta ja/tai virheellisestä käytöstä
– Mikäli tilauksen yhteydessä on sovittu asennuksesta, asennuksesta johtuvista vahingoista
SisäilmaCenter ei vastaa asiakkaan ja kolmansien osapuolien välisiin erillisiin sopimuksiin perustuvista velvollisuuksista ja vastuista.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa tavaroiden toimitus- ja laskutusosoitteiden oikeellisuudesta. 
Asiakaan tai tuotteen käyttäjän velvollisuutena on tutustua tuotteen mukana tuleviin tuoteselosteisiin, teknisiin ohjeisiin ja/tai turvallisuusmääräyksiin sekä varmistuttava aina tuotteen sopivuudesta ao. käyttötarkoitukseen. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan tulee aina kysyä SisäilmaCenteriltä selvitystä tuotteen sopivuudesta ja käyttöturvallisuudesta ao. käyttötarkoitukseen.

Ylivoimainen este

SisäilmaCenter vapautuu tavaran toimittamiseen liittyvien velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita SisäilmaCenter ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot tallennetaan SisäilmaCenter Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin, jonka tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. SisäilmaCenter ei luovuta osoitetietoja suoramarkkinointia varten kolmansille osapuolille. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä SisäilmaCenter Oy:n ylläpitämään asiakaspalveluun. pintadesi.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Evästeillä parannetaan ja nopeutetaan asiointia ja niitä voidaan käyttää lisäksi tarjousten ja henkilökohtaisten tarjousten ja tuotesuositusten tarjoamiseen. Asiakas voi kieltää evästeiden käytön omasta verkkoselaimestaan.

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimusosapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaan käräjäoikeudessa.

Tuotteita koskevat muutokset

SisäilmaCenterillä on oikeus muuttaa tuotteidensa sisältöä, niiden koostumusta, pakkausten ulkoasua ja/tai muuta tuotteeseen liittyvää ominaisuutta. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään seuraavan tavaraerän toimituksen yhteydessä.

Muut ehdot

Tuotteissa mahdollisesti olevat viimeiset käyttöpäivät ovat ohjeellisia ja niiden paikkaansa pitävyyteen vaikuttavat mm tuotteiden käsittely, kuljetus, varastointi sekä muut vastaavat olosuhteet

SisäilmaCenter Oy

Y-tunnus: 2454699-9

Osoite:
Vipusenkatu 19
15230 Lahti

Puh: 050 384 5981

Ota yhteyttä